1. Radbyte markeras med dubbla returslag

2. Sidbyte markeras med tre bindestreck: ---

3. Ord/meningar/stycken som är överstrukna markeras inom bindestreck: -överstruket ord-

4. Ord/meningar som är infogade markeras inom plustecken: +infogat ord+

5. Ord som inte går att tyda markeras som tre punkter inom hakparentes: [...]

6. Om du vill bifoga egna kommentarer till transkriberingen, markera dem inom hakparentes: [min kommentar]

7. Du behöver inte markera det ibland förekommande längre mellanrum som betecknar ny mening/nytt stycke.