Line 23: Line 23:
vad menar du -sa- +frågade+ Lillebror förskräckt
vad menar du -sa- +frågade+ Lillebror förskräckt


världens bästa []fångare gissa vem det är
världens bästa [fiende]fångare gissa vem det är


sa karlsson och pekade stort på sej själv
sa karlsson och pekade stort på sej själv
Line 29: Line 29:
undertecknad karlsson när jag kommer sättande med min
undertecknad karlsson när jag kommer sättande med min


stora flyghåv om den där lilla hemska []
stora flyghåv om den där lilla hemska [fienden]