Line 1: Line 1:
[pengarna] på denna tidnings redaktion slutade han
[] på denna tidnings redaktion slutade han


med en suck
med en suck