Ytterligare granskning behövs/LClavering
Line 7: Line 7:
  -ansikte sken av belåtenhet +när lillebror hade […] som om detta var det bästa som hänt på länge så att han inte kan
  -ansikte sken av belåtenhet +när lillebror hade […] som om detta var det bästa som hänt på länge så att han inte kan


-läst [vältänkt] […] […] […] […] […]
-läst [väldigt] […] […] […] […] […]


+men karlsson suckade inte han jublade+
+men karlsson suckade inte han jublade+