Created page with "[pengarna] på denna tidnings redaktion slutade han med en suck -men karlsson suckade inte över det han fick höra han jublade +tvärtom+ han jublade och såg inte alls..."
Line 3: Line 3:
med en suck
med en suck


-men karlsson suckade inte över det han fick höra han jublade +tvärtom+ han jublade och såg inte alls rädd ut som lillebror hade trott som mon skullemha kunnat [reda]
-men karlsson suckade inte över det han fick höra han jublade +tvärtom+ han jublade och såg inte alls rädd ut som lillebror hade trott som man skulle ha kunnat [reda]


  -ansikte sken av belåtenhet +när lillebror hade […] som om detta var det bästa som hänt på länge så att han inte kan
  -ansikte sken av belåtenhet +när lillebror hade […] som om detta var det bästa som hänt på länge så att han inte kan
Line 13: Line 13:
-glada skutt på köksgolvet när lillebror hade läst färdigt-
-glada skutt på köksgolvet när lillebror hade läst färdigt-


hoj hoj skrek han +och gjorde
hoj hoj skrek han +och gjorde många glada glada skutt+ +framdör lillebror+