Gunborg Jacobsson
Line 5: Line 5:
din mamma är gullig sa karlsson  
din mamma är gullig sa karlsson  


-men- det är bara synd att hon ska vara -så [...] i- +så+ -in i norden- +bedrövligt snål+
-men- det är +bara+ [antagligen ett tillägg, annan penna som ger mörkare skrift/gj] synd att hon ska vara -så in i- +så+ -in i norden- +bedrövligt snål+


-[...]- -så in i baljan snål- [först annan ordningsföljd, "snål" kommer före "så in i baljan"]- mycket gröt
-snålt- -så in i baljan snål- [först annan ordningsföljd, "snål" kommer före "så in i baljan"] mycket gröt


har jag sett i min dar men aldrig så lite
har jag sett i min dar men aldrig så lite
Line 19: Line 19:
-karlsson så ivrigt åt sin- +i rasande fart äter gröt+ -så var-
-karlsson så ivrigt åt sin- +i rasande fart äter gröt+ -så var-


-+karlssons+ tallriken tom-
-+karlssons+ tallriken tom- [tror att "karlssons" först är ett tillägg, mörkare skrift/gj]


det räckte tyvärr inte till nån sked för
det räckte tyvärr inte till nån sked för