Gunborg Jacobsson
Line 19: Line 19:
-karlsson så ivrigt åt sin- +i rasande fart äter gröt+ -så var-
-karlsson så ivrigt åt sin- +i rasande fart äter gröt+ -så var-


-+karlssons+ tallriken tom-
-karlssons tallriken tom-


det räckte tyvärr inte till nån sked för
det räckte tyvärr inte till nån sked för