Klart för granskning/LClavering
Line 1: Line 1:
ibland sa han sen ganska tyst om mamma inte  
ibland sa han sen ganska tyst om mamma inte  


hört  det så fick hon verkligen skyllla sig själv
hört  det så fick hon verkligen skylla sig själv


-mamma- hur kan hon förresten begära att lillebror
-mamma- hur kan hon förresten begära att lillebror
Line 17: Line 17:
allting tänkte lillebror bittert bara för det där dumma
allting tänkte lillebror bittert bara för det där dumma


skull
[] skriveriernas  skull


du får säga åt karlsson att han aktar
du får säga åt karlsson att han aktar