granskat / LEK
Line 11: Line 11:
grannhusets brandmur
grannhusets brandmur


mamma hade blivit något av förskräckt när hon kom upp
mamma hade blivit något till förskräckt när hon kom upp


på taket och såg gatan där nere så
på taket och såg gatan där nere så


~[…]- djupt under sig hon nästan svimmade och måste
-svindlande- djupt under sig hon nästan svimmade och måste


hålla sej i skorstenen
hålla sej i skorstenen