HTML

-efter jonatans replik: under-

skorpan säger: men du kanske lever tills du

blir nitti år och under tiden får jag vara där ensam

jonatan sa att i nangijala finns det [hela raden understruken]

inte tid på samma sätt som här på jorden [hela raden understruken]

nitti år skulle kännas för mej bara som två {hela raden understruken]

-dagar- +dar+ ungefär [hela raden understruken]

jonatan: två -dagar- +dar+ kan du väl stå ut

ensam dessutom [eller: och så vidare/lek]