HTML

jonatan visste att jag snart skulle dö

jag tror alla visste det utom jag

dom visste det i skolan med för jag låg

ju bara hemma och hostade och var sjuk jämt

inskjutet i dialogen där skorpa säger:

nangijala var ligger det

jonatan sa att det visste han inte så

noga men det var nånstans på andra sidan

stjärnorna och han började berätta om nangijala

så att man nästan fick lust att flyga

dit med detsamma

och sen kommer jonatans replik:

där är det ännu lägereldarnas . . . och så vidare

och sagornas tid