HTML

danska norska finska isländska färöiska

tyska engelska holländska franska portugiska

svenska italienska [...] [...] [...]

[...] [...] zulu grekiska serbokroatiska slovenska [eller: slaviska]

-tjek- ungerska tjekiska [...] slovakiska polska 13

[...] [...] -landgräns-