HTML

förstår du skorpan inne från katlaberget

-från katlagrottan han kom ur berget säger jag-

du hör vad jag säger!

kanske var allting bestämt redan i sagornas urtid

kanske -ut-valdes jonatan redan då i till orvars räddare

för törnrosdalens skull -och- +och+ kanske det fanns några hemliga

sagoväsen som ledde våra steg utan att vi

visste det hur kunde jonatan annars hitta en väg

in i katlagrottan just där vi hade råkat

ställa våra hästar det var lika underligt som när jag

bland alla hus i törnrosdalen hamnade i

mattisgården och ingen annan stans

katlas utgång ur katlagrottan det -var- måste vara den

den jonatan hade hittat -nånting annat kunde vi-

-inte tro- ett hål rakt in i bergväggen var det -bakom buskarna-

inte stort alls men stort nog för en utsvulten


Anita Lundqvist/Klar för granskning

[.]