HTML

hennes -grymma- förfärliga huvud stack fram bakom ett stort stenblock

invid stigen upp mot tengils borg där såg vi

henne och hon såg oss och då kom där ett skri

från henne som kunde riva ner bergen det stod kvastar

av eld och rök ur hennes näsborrar hon frustade

av raseri och ryckte i sin kedja ryckte och ryckte

och skrek om igen

grim och fjalar blev från vettet av skräck vi kunde

knappt hålla dom och min skräck var inte mindre jag tiggde

och bad jonatan att vi skulle vända om till nagijala

men han sa

vi kan inte svika orvar! var inte rädd katla kan

inte nå oss hur hon än sliter och drar i sin kedja

ändå måste vi -genast- skynda +oss+ -vidare- sa han

för katlas skri var en signal som hördes upp till

tengils borg och snart skulle vi ha en svärm av


Anita Lundqvist/Klar för granskning