”Nya Moder från Paris för Februari månad”

Konst och nyhetsmagasin. Årg. 1 (1818)

Under stor del av historien var människans relation till det materiella i huvudsak underkastad grundläggande mänskliga behov. Under 1700-och 1800-talen skedde dock förändringar som fick långtgående betydelse för hur vi tänker och förhåller oss till den materiella världen. Det som en gång köpts för att hålla en livstid började allt oftare inhandlas flera gånger om. Samtidigt som den gamla ståndshierarkin på allvar knakade i fogarna medförde handeln över världshaven att material som tidigare endast varit förbehållna samhällets översta skikt nu sipprade ned i bredare samhällslager. Detta har av historiker karakteriserats som en konsumtionsrevolution som med tiden innebar att begrepp som mode och smak kom att bli närvarande i svenskens medvetande.

Fredrik Boijes: Konst och Nyhetsmagasin: för Medborgare af alla Klasser (senare Magasin för Konst, Nyheter och Moder) lanserades år 1818. Tidningen som i folkmun benämndes som Boijes magasin hade redan i sitt tidiga skede ett stort antal prenumeranter och skickades varje månad ut till inte mindre än ett tjugotal av Sveriges städer. Förutom att vara Sveriges första modemagasin behandlades ett brett spektrum intresseområden som konst, kultur, uppfinningar, nekrologer, berättelser och resereportage. Tillsammans med sin redaktion var Boije en skicklig förmedlare av kultur till den ivriga allmänheten vilket inte minst är tydligt i de illustrationer som står att finna i varje utgåva av magasinet.

Mitt i februarimörkret år 1818 kunde svensken för första gången ta del  av det allra senaste modet från Europas ledande modenation Frankrike.  Boijes magasin kom snart att agera som en kulturell manual där nya former, färger och material presenterades varje månad med syfte att upplysa den medvetna läsaren om vad som gällde för en specifik månad. Denna utställning syftar till att belysa ett axplock av de artiklar och illustrationer som behandlade det framväxande modet och är inriktad på att presentera delar av den idévärld som omgärdade dåtidens mode. Utställningen bygger huvudsakligen på magasinets tidiga formativa år och är en berättelse om den fashionabla svenskens begynnelse.

Next