”…af ponceau-rödt,  mörkgrönt eller amarantfärgad Repps…"

Hur spelade färg in i 1800-talets mode, och vad innebar den både för avsändaren och mottagaren? Precis som kläder sänder signaler i allmänhet tjänade färg ett eget särskilt syfte för kommunikationen till omgivningen. Färgval kunde bland mycket annat visa personlighet –som timiditet eller djärvhet–, känslotillstånd –som den svarta sorgedräkten–, och förutom färgernas symbolik visade de även huruvida man var väl införstådd med såväl seder som modets skiftningar. I detta avsnitt undersöker vi just vilken roll färger spelar i Boijemagasinet och för dess målgrupp.

Prev Next